Đà Nẵng thu hồi giấy phép xe tập lái của nhiều cơ sở đào tạo

by adminis

Ngày 31/3, Sở Giao thông và Vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng có quyết định thu hồi 33 giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn. Lý do thu hồi là các ô tô tập lái chưa lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên theo quy định.

Tất cả 33 giấy phép này bị thu hồi vì các ô tô tập lái chưa lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên theo quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ, nên không đáp ứng các điều kiện của xe tập lái dùng để đào tạo lái ô tô theo quy định.

da nang

Cụ thể, Sở GTVT thu hồi 9 giấy phép xe tập lái của:

  • Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Đà Nẵng;
  • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579 bị thu hồi 3 giấy phép xe tập lái;
  • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô – mô tô MASCO bị thu hồi 11 giấy phép xe tập lái;
  • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô – mô tô Miền Trung có 1 giấy phép xe tập lái bị thu hồi;
  • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô – mô tô Sao Vàng có 2 giấy phép xe tập lái bị thu hồi;
  • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe Sơn Hùng có 7 giấy phép xe tập lái bị thu hồi.

Sở GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe liên quan có trách nhiệm giao nộp lại các giấy phép xe tập lái theo danh sách trên.

Theo zing news

Để lại bình luận của bạn

Có thể bạn quan tâm

0987654321